Carbadox

Karbadox

Svensk definition

Metyl-3-(kinoxalin-2-ylmetylen)-karbazat-1,4-dioxid. En antibakteriell förening som använts veterinärmedicinskt för behandling av dysenteri och enterit hos svin. Preparatet är cancerframkallande (Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1994:12).

Engelsk definition

An antibacterial agent that has been used in veterinary practice for treating swine dysentery and enteritis and for promoting growth. However, its use has been prohibited in the UK following reports of carcinogenicity and mutagenicity. (From Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30th ed, p125)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Getroxel Mecadox Fortrigo