Capillary Resistance

Kapillärmotstånd

Svensk definition

Blodflödesmotståndet i det perifera blodkärlsystemets kapillärnät.

Engelsk definition

The vascular resistance to the flow of BLOOD through the CAPILLARIES portions of the peripheral vascular bed.

Svenska synonymer

Kapillärresistens

Engelska synonymer

Capillary Resistances Resistance, Capillary Resistances, Capillary