Candidiasis, Chronic Mucocutaneous

Kandidos, kronisk mukokutan

Svensk definition

Ett kliniskt syndrom som oftast börjar i barndomen med kronisk, utbredd kandidos i hud, naglar och slemhinnor. Det kan uppträda sekundärt i fall av någon immunbristsjukdom, ärftligt som en autosomal recessiv åkomma, eller i samband med brister i den cellförmedlade immuniteten, med endokrina rubbningar, dental stomatit eller malignitet.

Engelsk definition

A clinical syndrome characterized by development, usually in infancy or childhood, of a chronic, often widespread candidiasis of skin, nails, and mucous membranes. It may be secondary to one of the immunodeficiency syndromes, inherited as an autosomal recessive trait, or associated with defects in cell-mediated immunity, endocrine disorders, dental stomatitis, or malignancy.

Svenska synonymer

Kronisk mukokutan kandidos Moniliasis, kronisk mukokutan

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.