Cachexia

Utmärgling

Svensk definition

Allmänt illabefinnande, undernäring och viktminskning, oftast i samband med kronisk sjukdom.

Engelsk definition

General ill health, malnutrition, and weight loss, usually associated with chronic disease.

Svenska synonymer

Kakexi

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.