Brucellosis

Brucellos

Svensk definition

Infektion orsakad av bakterier tillhörande släktet Brucella och huvudsakligen omfattande de mononukleära fagocyterna. Tillståndet kännetecknas av feber, svaghet, sjuklighet och viktförlust.

Engelsk definition

Infection caused by bacteria of the genus BRUCELLA mainly involving the MONONUCLEAR PHAGOCYTE SYSTEM. This condition is characterized by fever, weakness, malaise, and weight loss.

Svenska synonymer

Maltafeber Undulatfeber

Engelska synonymer

Brucelloses Malta Fever Fever, Malta Gibraltar Fever Fever, Gibraltar Rock Fever Fever, Rock Cyprus Fever Fever, Cyprus Brucella Infection Brucella Infections Infection, Brucella Undulant Fever Fever, Undulant Brucellosis, Pulmonary Brucelloses, Pulmonary Pulmonary Brucelloses Pulmonary Brucellosis