Blood Volume

Blodvolym

Svensk definition

Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Blood Volumes Volume, Blood Volumes, Blood