Babesiosis

Babesios

Svensk definition

En grupp fästingburna sjukdomar hos nötkreatur, får, getter, hästar, grisar, hundar och katter. Infektionerna orsakas av protozoer av släktet Babesia, vilka parasiterar på röda blodceller och därmed f ramkallar hemolys.

Engelsk definition

A group of tick-borne diseases of mammals including ZOONOSES in humans. They are caused by protozoa of the genus BABESIA, which parasitize erythrocytes, producing hemolysis. In the U.S., the organism's natural host is mice and transmission is by the deer tick IXODES SCAPULARIS.

Svenska synonymer

Piroplasmos Human babesios

Engelska synonymer

Babesioses Babesia Parasite Infection Babesia Parasite Infections Infection, Babesia Parasite Infections, Babesia Parasite Babesiasis Babesiases Babesia Infection Babesia Infections Infection, Babesia Infections, Babesia Piroplasmosis Piroplasmoses Human Babesiosis Babesioses, Human Babesiosis, Human Human Babesioses