Arecoline

Arekolin

Svensk definition

En alkaloid från arekanöten (Areca catechu), som är frukten från ett palmträd. Ämnet verkar både som muskarin- och nikotinacetylkolinreceptoragonist. I form av olika salter används det som gangliestim ulant, parasympatomimetiskt preparat och maskdrivande medel, särskilt i veterinärverksamhet. På stillahavsöarna har substansen använts som euforiserande medel.

Engelsk definition

An alkaloid obtained from the betel nut (Areca catechu), fruit of a palm tree. It is an agonist at both muscarinic and nicotinic acetylcholine receptors. It is used in the form of various salts as a ganglionic stimulant, a parasympathomimetic, and a vermifuge, especially in veterinary practice. It has been used as a euphoriant in the Pacific Islands.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Arecholin Arecolin Methylarecaidin Arecholine Arecaline