Antitussive Agents

Hostdämpande medel

Svensk definition

Preparat som dämpar hostreflexen. De verkar centralt på det medullära hostcentret. Slemlösande medel, som också används vid hosta, verkar lokalt.

Engelsk definition

Agents that suppress cough. They act centrally on the medullary cough center. EXPECTORANTS, also used in the treatment of cough, act locally.

Svenska synonymer

Antitussiva medel Hostmedicin

Engelska synonymer

Agents, Antitussive Antitussive Agent Agent, Antitussive Antitussive Drug Drug, Antitussive Cough Suppressants Suppressants, Cough Antitussive Drugs Drugs, Antitussive Antitussives Antitussive Cough Suppressant Suppressant, Cough