Olfaction Disorders

Luktstörningar

Svensk definition

Förlust av eller försämrat luktsinne. Tillståndet orsakas av bl a sjukdomar i luktorganet (organum olfactus), i näshålorna, virusinfektioner i luftvägarna, skallskador eller rökning.

Svenska synonymer

Anosmi Avsaknad av luktsinne

Engelska synonymer

Olfaction Disorder Smell Disorders Smell Disorder Cacosmia Cacosmias Dysosmia Dysosmias Paraosmia Paraosmias Anosmia