Angina Pectoris, Variant

Variantangina

Svensk definition

Ett kliniskt syndrom karakteriserat av anfall av bröstsmärta i vila med samtidigt övergående höjning av ST-segmentet i elektrokardiogrammet, men med bevarad arbetskapacitet.

Engelsk definition

A clinical syndrome characterized by the development of CHEST PAIN at rest with concomitant transient ST segment elevation in the ELECTROCARDIOGRAM, but with preserved exercise capacity.

Svenska synonymer

Angina pectoris, variant Prinzmetals angina

Engelska synonymer

Variant Angina Pectoris Prinzmetal's Angina Angina, Prinzmetal's Prinzmetals Angina Prinzmetal Angina Angina, Prinzmetal