Angina Pectoris

Kärlkramp

Svensk definition

Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.

Engelsk definition

The symptom of paroxysmal pain consequent to MYOCARDIAL ISCHEMIA usually of distinctive character, location and radiation. It is thought to be provoked by a transient stressful situation during which the oxygen requirements of the MYOCARDIUM exceed that supplied by the CORONARY CIRCULATION.

Svenska synonymer

Angina pectoris

Engelska synonymer

Stenocardia Stenocardias Angor Pectoris