Adjuvants, Anesthesia

Anestetiska adjuvanser

Svensk definition

Medel som ges tillsammans med narkosmedel för ökad effekt, förbättrad tillförsel eller för att reducera den nödvändiga doseringen.

Engelsk definition

Agents that are administered in association with anesthetics to increase effectiveness, improve delivery, or decrease required dosage.

Svenska synonymer

Adjuvanser, anestetiska

Engelska synonymer

Anesthesia Adjuvants Anesthetic Adjuvants Adjuvants, Anesthetic