Amebiasis

Amöbainfektion

Svensk definition

Infektion med någon amöba. Hos de flesta smittade är infektionen asymtomatisk, men tillstånd med allt från kronisk, lätt diarre till fullt utvecklad dysenteri kan förekomma.

Engelsk definition

Infection with any of various amebae. It is an asymptomatic carrier state in most individuals, but diseases ranging from chronic, mild diarrhea to fulminant dysentery may occur.

Svenska synonymer

Balamuthia-infektion Acanthamoeba infektion

Engelska synonymer

Amebiases Amoebiasis Amoebiases Balamuthia Infection Balamuthia Infections Infection, Balamuthia Abscess, Amebic Abscesses, Amebic Amebic Abscess Amebic Abscesses Ameboma Iodamoebiasis Iodamoebiases Acanthamoeba Infection Acanthamoeba Infections Infection, Acanthamoeba Acanthamebiasis Acanthamebiases