Advertising

Annonsering

Svensk definition

Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.

Engelsk definition

Works about the act or practice of calling public attention to a product, service, need, etc., especially by paid announcements in newspapers, magazines, on radio, or on television. (Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Svenska synonymer

Reklam som ämne Telemarketing Telefonförsäljning Annonsering som ämne

Engelska synonymer

Advertisings Advertising as Topic Advertisement as Topic Telemarketing