Adjustment Disorders

Anpassningsstörning

Svensk definition

Maladaptiva reaktioner på identifierbara, psykosociala stressfaktorer. Reaktionerna inträffar kort tid efter stresspåverkan, och visar sig som nedsatt social- eller arbetsförmåga eller som symtom (dep ression, ångest osv) som är kraftigare än förvantat.

Engelsk definition

Maladaptive reactions to identifiable psychosocial stressors occurring within a short time after onset of the stressor. They are manifested by either impairment in social or occupational functioning or by symptoms (depression, anxiety, etc.) that are in excess of a normal and expected reaction to the stressor.

Svenska synonymer

Reaktiva störningar Maladaptiv stressreaktion

Engelska synonymer

Reactive Disorders Disorder, Reactive Disorders, Reactive Reactive Disorder Adjustment Disorder Disorder, Adjustment Disorders, Adjustment Depression, Reactive Depressions, Reactive Reactive Depression Reactive Depressions Anniversary Reaction Anniversary Reactions Reaction, Anniversary Reactions, Anniversary Transient Situational Disturbance Disturbance, Transient Situational Disturbances, Transient Situational Situational Disturbance, Transient Situational Disturbances, Transient Transient Situational Disturbances