Acrodermatitis

Akrodermatit

Svensk definition

Inflammation i lemmarnas hud, särskilt händernas och fötternas. Det finns flera kända former, några idiopatiska och några ärftliga. Den form som förekommer hos barn kallas Gianotti-Crostisyndromet.

Engelsk definition

Inflammation involving the skin of the extremities, especially the hands and feet. Several forms are known, some idiopathic and some hereditary. The infantile form is called Gianotti-Crosti syndrome.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acrodermatitides Gianotti-Crosti Syndrome Gianotti Crosti Syndrome Syndrome, Gianotti-Crosti Acropapulo-Vesicular Syndrome Acropapulo Vesicular Syndrome Acropapulo-Vesicular Syndromes Syndrome, Acropapulo-Vesicular Syndromes, Acropapulo-Vesicular Papulovesicular Acrolocated Syndrome Papulovesicular Acrolocated Syndromes Syndromes, Papulovesicular Acrolocated Infantile Papular Acrodermatitis Infantile Papular Acrodermatitides Papular Acrodermatitides, Infantile Papular Acrodermatitis, Infantile Papular Acrodermatitis of Childhood Childhood Papular Acrodermatitides Childhood Papular Acrodermatitis Acrodermatitis Papulosa Infantum Acrodermatitis Papulosa Infantums Erythemato-Vesiculo-Papulous Eruptive Syndrome Erythemato Vesiculo Papulous Eruptive Syndrome Erythemato-Vesiculo-Papulous Eruptive Syndromes Syndrome, Erythemato-Vesiculo-Papulous Eruptive Syndromes, Erythemato-Vesiculo-Papulous Eruptive