Persistent Left Superior Vena Cava

Kvarstående vänstersidig övre hålven

Engelsk definition

Finding of the SUPERIOR VENA CAVA on the left instead of the usual right side of the ASCENDING AORTA. In bilateral superior vena cava it is found on both sides.

Svenska synonymer

Vänstersidig övre hålven Kvarstående LSVC

Engelska synonymer

Left Sided Superior Vena Cava Left-Sided Superior Vena Cava PLSVC Persistent LSVC LSVC, Persistent Bilateral Superior Vena Cava Bilateral SVC SVC, Bilateral SVC Duplication SVC Duplications Bilateral Superior Caval Veins Superior Vena Caval Duplication