Tubular Sweat Gland Adenomas

Tubulära svettkörteladenom

Svensk definition

Flera olika tubulära former av godartade tumörer med apokrin eller merokrin körteldifferentiering. Vanliga former är papillärt syringadenom, papillärt hidradenom i vulvaregionen. Papillärt hidradenom kan utgå från bröstkörtelliknande körtlar i vulvan.

Engelsk definition

Various tubular forms of benign tumors of the SWEAT GLAND with glandular differentiation. Common types include syringocystadenoma papilliferum of the head and neck, and hidradenoma papilliferum of the vulva area. Hidradenoma papilliferum may be derived from mammary-like glands of the vulva.

Svenska synonymer

Tubulära adenom i svettkörtlarna Syringocystadenom Papillärt hidradenom Papillärt syringadenom

Engelska synonymer

Hidradenoma Papilliferum Hidradenoma Papilliferums Papilliferum, Hidradenoma Anogenital Papillary Hidradenoma Anogenital Papillary Hidradenomas Hidradenoma, Anogenital Papillary Papillary Hidradenoma, Anogenital Papillary Hidradenoma Hidradenoma, Papillary Papillary Hidradenomas Syringocystadenoma Papilliferum Papilliferum, Syringocystadenoma Syringocystadenoma Papilliferums Papillary Syringocystadenoma Papillary Syringocystadenomas Syringocystadenoma, Papillary