Bipolar and Related Disorders

Bipolära och relaterade störningar

Svensk definition

Störningar som är relaterade till både schizofreni och störningar med psykotiska drag samt depressiv sjukdom vad gäller symtomatologi, familjehistoria och genetik. (DSM-V).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.