Depressive Disorder

Depressiv sjukdom

Svensk definition

En affektiv störning som visar sig som en dyster sinnesstämning eller förlorat intresse för eller förlorad glädje över vanliga aktiviteter. Dysterheten är framträdande och ganska ihållande.

Engelsk definition

An affective disorder manifested by either a dysphoric mood or loss of interest or pleasure in usual activities. The mood disturbance is prominent and relatively persistent.

Svenska synonymer

Melankoli Unipolar depression Depressiv neuros Depressivt syndrom

Engelska synonymer

Depressive Disorders Disorder, Depressive Disorders, Depressive Neurosis, Depressive Depressive Neuroses Depressive Neurosis Neuroses, Depressive Depression, Endogenous Depressions, Endogenous Endogenous Depression Endogenous Depressions Depressive Syndrome Depressive Syndromes Syndrome, Depressive Syndromes, Depressive Depression, Neurotic Depressions, Neurotic Neurotic Depression Neurotic Depressions Melancholia Melancholias Unipolar Depression Depression, Unipolar Depressions, Unipolar Unipolar Depressions