Ataxin-1

Ataxin-1

Svensk definition

En kromatinbindningsfaktor som undertrycker Notch-signalering och hänger samman med RNA. Utvidgning av polyglutaminbanan genom expanderade CAG-upprepningar i genkodningsregionen ATXN1 är associerad med spinocerebellära ataxi 1.

Engelsk definition

A chromatin-binding factor that represses Notch signaling and associates with RNA. Expansion of the polyglutamine tract by expanded CAG repeats in the ATXN1 gene coding region is associated with SPINOCEREBELLAR ATAXIA 1.

Svenska synonymer

Ataxin-1 protein Spinocerebellär ataxi typ 1 protein SCA1 protein

Engelska synonymer

Ataxin 1 SCA1 Protein Protein, SCA1 Atxn-1 Protein Atxn 1 Protein Protein, Atxn-1 Atxn1 Protein Protein, Atxn1 Spinocerebellar Ataxia Type 1 Protein Ataxin-1 Protein Ataxin 1 Protein Protein, Ataxin-1