Literacy

Läs- och skrivkunnighet

Svensk definition

Förmågan att läsa och skriva.

Engelsk definition

Ability to read and write.

Svenska synonymer

Analfabetism Läskunnighet

Engelska synonymer

Illiteracy