Abortion, Veterinary

Veterinärmedicinsk abort

Svensk definition

Förtidig utdrivning av foster hos djur.

Engelsk definition

Premature expulsion of the FETUS in animals.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Veterinary Abortion Abortions, Veterinary Veterinary Abortions