Mirror Neurons

Spegelneuroner

Svensk definition

Spegelneuroner är nervceller som reagerar både när man utför en handling och när man ser någon annan utföra en handling. Först observerade hos apor. Senare studier har visat samma mekanismer hos människor. Det finns teorier om att spegelneuroner är kopplade till social kognition.

Engelsk definition

Neurons that fire when an animal acts or observes the same action of another thus coding the motor response. They were originally discovered in the premotor and parietal cortex of the monkey and studies have shown that neurons that have a similar mechanism are present in humans. Mirror neurons are theorized to be related to social cognition.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mirror Neuron Neuron, Mirror Neurons, Mirror