Practice Patterns, Nurses'

Klinisk sjuksköterskepraxis

Svensk definition

Sjukvårdsrutiner avseende vårdrelaterade tjänster, som t ex diagnos och behandling.

Engelsk definition

Patterns of practice in nursing related to provision of services including diagnosis and treatment.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nurses' Practice Patterns Nurse's Practice Patterns Nurse Practice Patterns Nurse's Practice Pattern Practice Pattern, Nurse's Practice Patterns, Nurse's Nurse-Led Clinics Clinic, Nurse-Led Clinics, Nurse-Led Nurse Led Clinics Nurse-Led Clinic