Nasal Lavage

Nässköljning

Svensk definition

Spolning av näsan med saltlösning eller annat sköljmedel för diagnos- eller behandlingsändamål. Metoden används för att avlägsna irriterande ämnen, allergener eller mikroorganismer från näsan.

Engelsk definition

Irrigation of the nose with saline or irrigation solutions for diagnostic or therapeutic purposes. It is used to remove irritants, allergens, or microorganisms from the nose.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nasal Lavages Nasal Irrigation Nasal Irrigations