Mesomycetozoea

Mesomycetozoea

Svensk definition

En klass parasitiska och saprofytiska mikroorganismer vars evolutionära ursprung kan spåras till skiljet mellan djur- och svamporganismer. De är normalt fiskpatogener, men undantag finns. Två erkända ordningar finns: Icthyophonida och Dermocystida.

Engelsk definition

A class of parasitic and saprophytic microorganisms whose origins can be traced near the animal-fungal divergence. Members of the class are typically pathogens of FISHES, but there are exceptions. There are two recognized orders: Icthyophonida and Dermocystida.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ichthyosporea DRIP Clade Ichthyophonida Dermocystida