Fishes

Fiskar

Svensk definition

En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.

Engelsk definition

A group of cold-blooded, aquatic vertebrates having gills, fins, a cartilaginous or bony endoskeleton, and elongated bodies covered with scales.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.