Exhumation

Exhumering

Svensk definition

Återupptagning ur jorden av en begravd kropp.

Engelsk definition

Removal of a dead body from the earth after burial.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Exhumations