Irritable Bowel Syndrome

Irritabel tarmsyndrom

Svensk definition

Sjukdomstillstånd med kronisk eller återkommande tarmsymtom utan klarlagd orsak. Typiska tecken är kronisk eller återkommande buksmärta, gasspänningar, slem i avföringen och oregelbunden avföring.

Engelsk definition

A disorder with chronic or recurrent colonic symptoms without a clearcut etiology. This condition is characterized by chronic or recurrent ABDOMINAL PAIN, bloating, MUCUS in FECES, and an erratic disturbance of DEFECATION.

Svenska synonymer

Tjocktarmsbesvär Colon irritabile IBS Irritabel tarm

Engelska synonymer

Irritable Bowel Syndromes Syndrome, Irritable Bowel Syndromes, Irritable Bowel Colon, Irritable Irritable Colon Colitis, Mucous Colitides, Mucous Mucous Colitides Mucous Colitis