Iron-Regulatory Proteins

Järnreglerande proteiner

Svensk definition

Proteiner som reglerar järnhomeostasen på cell- och organismnivå. De spelar en viktig biologisk roll genom att upprätthålla järnnivåer som är tillräckliga för ämnesomsättningsbehovet, men under toxicitetströskeln.

Engelsk definition

Proteins that regulate cellular and organismal iron homeostasis. They play an important biological role by maintaining iron levels that are adequate for metabolic need, but below the toxicity threshold.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Iron Regulatory Proteins Iron-Regulatory Protein Iron Regulatory Protein Iron Regulatory Factor Regulatory Factor, Iron Iron-Response Proteins Iron Response Proteins Iron-Responsive Element Binding Proteins Iron Responsive Element Binding Proteins IRE-BP Iron-Responsive Elements-Binding Protein Iron Responsive Elements Binding Protein IRE-Binding Protein IRE Binding Protein