Hyperuricemia

Hyperurikemi

Svensk definition

För höga halter av urinsyra eller urat i blodet, i förhållande till deras löslighet i plasma vid 37 grader; gränsen går vid 0,42 mmol/l (0,7 mg/dl) hos män och 0,36 mmol/l (6,0 mg/dl) hos kvinnor. Tillståndet beror på överproduktion av urinsyra eller defekt njureliminering. Hyperurikemi kan vara förvärvad, läkemedelsframkallad eller genetiskt betingad (Lesch-Nyhans syndrom). Tillståndet är förenat med högt blodtryck och gikt.

Engelsk definition

Excessive URIC ACID or urate in blood as defined by its solubility in plasma at 37 degrees C; greater than 0.42mmol per liter (7.0mg/dL) in men or 0.36mmol per liter (6.0mg/dL) in women. This condition is caused by overproduction of uric acid or impaired renal clearance. Hyperuricemia can be acquired, drug-induced or genetically determined (LESCH-NYHAN SYNDROME). It is associated with HYPERTENSION and GOUT.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.