Lycoris

Lycoris

Svensk definition

Ett växtsläkte inom familjen Liliaceae. Växterna innehåller radiatin, vittatin, haemantamin, lykorenin, dihydrolykorin, lykorin, lykoricidinol och lykoricidin.

Engelsk definition

A plant genus of the family Amaryllidaceae. Members contain radiatine, vittatine, haemanthamine, lycorenine, dihydrolycorine, lycorine, lycoricidinol and lycoricidine.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.