Physical Therapy Modalities

Fysioterapi

Svensk definition

Behandlingsmetoder ofta använda inom fysioterapi av fysioterapeuter för att främja, underhålla och återställa en individs fysiska och fysiologiska välmående.

Svenska synonymer

Sjukgymnastik Neurologisk fysioterapi Neurofysioterapi

Engelska synonymer

Modalities, Physical Therapy Modality, Physical Therapy Physical Therapy Modality Physiotherapy (Techniques) Physiotherapies (Techniques) Physical Therapy Techniques Physical Therapy Technique Techniques, Physical Therapy Group Physiotherapy Group Physiotherapies Physiotherapies, Group Physiotherapy, Group Physical Therapy Physical Therapies Therapy, Physical Neurological Physiotherapy Physiotherapy, Neurological Neurophysiotherapy