Indole Alkaloids

Indolalkaloider

Svensk definition

En grupp alkaloider som innehåller en bensylpyrrolgrupp som kommer från tryptofan.

Engelsk definition

Group of alkaloids containing a benzylpyrrole group (derived from TRYPTOPHAN).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Alkaloids, Indole Indole Alkaloid Alkaloid, Indole