Gene Transfer, Horizontal

Genöverföring, horisontell

Svensk definition

Naturlig överföring av genetisk information mellan organismer, besläktade eller obesläktade, varvid överföring från föräldrar till avkomma kringgås. Horisontell genöverföring kan ske via ett antal olika naturligt förekommande förlopp, som t ex genetisk konjugation, genetisk transduktion och transfektion. Resultatet kan bli ändrad gensammansättning hos mottagarorganismen (genetisk transformering).

Engelsk definition

The naturally occurring transmission of genetic information between organisms, related or unrelated, circumventing parent-to-offspring transmission. Horizontal gene transfer may occur via a variety of naturally occurring processes such as GENETIC CONJUGATION; GENETIC TRANSDUCTION; and TRANSFECTION. It may result in a change of the recipient organism's genetic composition (TRANSFORMATION, GENETIC).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lateral Gene Transfer Horizontal Gene Transfer Gene Transfer, Lateral Gene Transfers, Lateral Lateral Gene Transfers Recombination, Interspecies Interspecies Recombination Recombination, Interspecific Interspecific Recombination