Hyperammonemia

Hyperammonemi

Svensk definition

Ämnesomsättningsrubbning, kännetecknad av förhöjda halter av ammoniak i blodet.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.