Education, Distance

Distansutbildning

Svensk definition

Utbildning på avstånd med hjälp av olika kommunikationsmedel (telefon, radio, tv, datakommunikation osv) och med få personliga kontakter mellan studenter och lärare.

Engelsk definition

Education via communication media (correspondence, radio, television, computer networks) with little or no in-person face-to-face contact between students and teachers. (ERIC Thesaurus, 1997)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Distance Education Distance Learning Learning, Distance Online Learning Learning, Online Online Education Education, Online Online Educations Correspondence Courses Correspondence Course Course, Correspondence