Osteoarthritis, Knee

Knäartros

Svensk definition

Icke-inflammatorisk, degenerativ knäledssjukdom som kan delas in i tre stora kategorier: tillstånd som hindrar normala, synkroniserade rörelser; tillstånd som framtvingar onormala rörelsevägar; och tillstånd som orsakar belastningskoncentration, vilken leder till förändringar av ledbrosket.

Engelsk definition

Noninflammatory degenerative disease of the knee joint consisting of three large categories: conditions that block normal synchronous movement, conditions that produce abnormal pathways of motion, and conditions that cause stress concentration resulting in changes to articular cartilage. (Crenshaw, Campbell's Operative Orthopaedics, 8th ed, p2019)

Svenska synonymer

Knäledsartros Gonartros

Engelska synonymer

Knee Osteoarthritides Knee Osteoarthritis Osteoarthritis of Knee Osteoarthritis of the Knee