Butyric Acid

Smörsyra

Svensk definition

Syra med fyra kolatomer, CH3CH2CH2COOH, med obehaglig lukt, som förekommer i smör och animaliskt fett.

Engelsk definition

A four carbon acid, CH3CH2CH2COOH, with an unpleasant odor that occurs in butter and animal fat as the glycerol ester.

Svenska synonymer

Butyrsyra Natriumbutyrat

Engelska synonymer

Acid, Butyric Butanoic Acid Acid, Butanoic Magnesium Dibutyrate Dibutyrate, Magnesium Magnesium Butyrate Butyrate, Magnesium Butyric Acid Magnesium Salt Sodium Butyrate Butyrate, Sodium Butyric Acid, Sodium Salt