Bacterial Chromatophores

Bakteriella kromatoforer

Svensk definition

Organeller hos ljuskrävande bakterier som innehåller fotosyntespigment och som bildas genom en inbuktning i cytoplasmamembranet.

Engelsk definition

Organelles of phototrophic bacteria which contain photosynthetic pigments and which are formed from an invagination of the cytoplasmic membrane.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Chromatophores, Bacterial Bacterial Chromatophore Chromatophore, Bacterial