Conduct Disorder

Uppförandestörning

Svensk definition

Ett upprepat och ihållande beteendemönster, inom vilket andra människors grundläggande rättigheter eller vanliga, åldersanpassade sociala normer eller regler bryts. Beteendena omfattar aggressivt uppförande som hotar att skada andra människor och djur, icke-aggressivt uppförande som medför skada på eller förlust av egendom, bedräglighet eller stöld, och allvarliga regelöverträdelser. Störningarna ses före 18 års ålder.

Engelsk definition

A repetitive and persistent pattern of behavior in which the basic rights of others or major age-appropriate societal norms or rules are violated. These behaviors include aggressive conduct that causes or threatens physical harm to other people or animals, nonaggressive conduct that causes property loss or damage, deceitfulness or theft, and serious violations of rules. The onset is before age 18. (From DSM-IV, 1994)

Svenska synonymer

Avvikande beteende

Engelska synonymer

Conduct Disorders Callous-Unemotional Traits Callous Unemotional Traits Callous-Unemotional Trait