Antisocial Personality Disorder

Antisocial personlighetsstörning

Svensk definition

En personlighetsstörning, vars genomgående drag är bristande hänsyn till, och kränkning av, andra människors rätt och som börjar i barndomen eller tonåren och sitter i till vuxen ålder. Personen skall definitionsmässigt ha fyllt 18 år och ha en bakgrund av beteendestörningar före 15 års ålder.

Engelsk definition

A personality disorder whose essential feature is a pervasive pattern of disregard for, and violation of, the rights of others that begins in childhood or early adolescence and continues into adulthood. The individual must be at least age 18 and must have a history of some symptoms of CONDUCT DISORDER before age 15. (From DSM-IV, 1994)

Svenska synonymer

Sociopati Dyssocial personlighetsstörning Psykopati

Engelska synonymer

Antisocial Personality Disorders Disorder, Antisocial Personality Disorders, Antisocial Personality Personality Disorders, Antisocial Sociopathic Personality Personalities, Sociopathic Personality, Sociopathic Sociopathic Personalities Psychopathic Personality Personalities, Psychopathic Personality, Psychopathic Psychopathic Personalities Antisocial Personality Antisocial Personalities Personalities, Antisocial Personality, Antisocial Personality Disorder, Antisocial Antisocial Behavior Antisocial Behaviors Behavior, Antisocial Behaviors, Antisocial Dyssocial Behavior Behavior, Dyssocial Behaviors, Dyssocial Dyssocial Behaviors