Cholic Acid

Cholsyra

Svensk definition

En primär gallsyra, producerad i levern och vanligtvis bunden till glycin eller taurin. Den möjliggör absorption av fett och utsöndring av kolesterol.

Engelsk definition

A major primary bile acid produced in the liver and usually conjugated with glycine or taurine. It facilitates fat absorption and cholesterol excretion.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cholbam