Neuropil

Neuropil

Svensk definition

En tät, invecklad matta av sammanvävda gliautskott, fibriller, synapser, axoner och dendriter, utspridd bland nervcellerna i det centrala nervsystemets grå vävnad.

Engelsk definition

A dense intricate feltwork of interwoven fine glial processes, fibrils, synaptic terminals, axons, and dendrites interspersed among the nerve cells in the gray matter of the central nervous system.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neuropils Neuropile Neuropiles