Acetic Acid

Ättiksyra

Svensk definition

Oxidationsprodukt av etanol och en nedbrytningsprodukt vid destillation av trä. Det används lokalt, ibland invärtes, som irritationsdämpande medel, samt som reagens.

Engelsk definition

Product of the oxidation of ethanol and of the destructive distillation of wood. It is used locally, occasionally internally, as a counterirritant and also as a reagent. (Stedman, 26th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Glacial Acetic Acid Acetic Acid, Glacial Acetic Acid Glacial Glacial, Acetic Acid Vinegar