Dysthymic Disorder

Sinnesjämviktsstörningar

Svensk definition

Kroniskt tungsinne som håller i sig större delen av dagen de flesta dagar i minst 2 år. Den minsta varaktigheten hos barn, för att diagnosen skall ställas, är 1 år. Åtminstone 2 av de följande symtomen föreligger under perioder av nedstämdhet: aptitstörningar, sömnstörningar, orkeslöshet, dåligt självförtroende, bristande koncentrationsförmåga, beslutssvårigheter och uppgivenhetskänsla.

Engelsk definition

Chronically depressed mood that occurs for most of the day more days than not for at least 2 years. The required minimum duration in children to make this diagnosis is 1 year. During periods of depressed mood, at least 2 of the following additional symptoms are present: poor appetite or overeating, insomnia or hypersomnia, low energy or fatigue, low self esteem, poor concentration or difficulty making decisions, and feelings of hopelessness. (DSM-IV)

Svenska synonymer

Dystymi Tungsinne

Engelska synonymer

Disorder, Dysthymic Dysthymic Disorders Dysthymia and Chronic Depression Neurotic Depression, Persistent Depressive Disorder