Dysthymic Disorder

Dystymi

Svensk definition

Kroniskt tungsinne som håller i sig större delen av dagen de flesta dagar i minst 2 år. Den minsta varaktigheten hos barn, för att diagnosen skall ställas, är 1 år. Åtminstone 2 av de följande symtomen föreligger under perioder av nedstämdhet: aptitstörningar, sömnstörningar, orkeslöshet, dåligt självförtroende, bristande koncentrationsförmåga, beslutssvårigheter och uppgivenhetskänsla.

Engelsk definition

Chronically depressed mood that occurs for most of the day more days than not for at least 2 years. The required minimum duration in children to make this diagnosis is 1 year. During periods of depressed mood, at least 2 of the following additional symptoms are present: poor appetite or overeating, insomnia or hypersomnia, low energy or fatigue, low self esteem, poor concentration or difficulty making decisions, and feelings of hopelessness. (DSM-IV)

Svenska synonymer

Tungsinne Dystymi och kronisk depression Neurotisk depression, långdraget depressionstillstånd Svårmod

Engelska synonymer

Disorder, Dysthymic Dysthymic Disorders Dysthymia Persistent Depressive Disorder, Dysthymia Dysthymia and Chronic Depression Neurotic Depression, Persistent Depressive Disorder