Practice Patterns, Dentists'

Klinisk tandläkarpraxis

Svensk definition

Rådande praxis inom odontologin vad gäller diagnostik och behandling.

Engelsk definition

Patterns of practice in dentistry related to diagnosis and treatment.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dentists' Practice Patterns Pattern, Dental Practice Dentist's Practice Patterns Dentist's Practice Pattern Practice Pattern, Dentist's Practice Patterns, Dentist's Practice Pattern, Dental Dental Practice Patterns Practice Patterns, Dental Dental Practice Pattern Patterns, Dental Practice