Delivery of Health Care, Integrated

Integrerad leverans av hälso- och sjukvård

Svensk definition

Ett hälsovårdssystem som omfattar såväl läkare, sjukhus och andra sjukvårdstjänster som ett hälsovårdsprogram för att tillhandahålla ett totalt utbud av vårdtjänster åt kunderna. I ett fullständigt integrerat system råder jämvikt mellan de tre huvuddelarna, läkare, sjukhus och anslutning till programmet, i fråga om vårdresurser och vårdbehov.

Engelsk definition

A health care system which combines physicians, hospitals, and other medical services with a health plan to provide the complete spectrum of medical care for its customers. In a fully integrated system, the three key elements - physicians, hospital, and health plan membership - are in balance in terms of matching medical resources with the needs of purchasers and patients. (Coddington et al., Integrated Health Care: Reorganizing the Physician, Hospital and Health Plan Relationship, 1994, p7)

Svenska synonymer

Integrerad vård Integrerad hälso- och sjukvårdsförsörjning Integrerad sjukvårdsförsörjning

Engelska synonymer

Integrated Health Care Systems Integrated Delivery Systems Delivery System, Integrated Delivery Systems, Integrated Integrated Delivery System System, Integrated Delivery Systems, Integrated Delivery